RVT La Barcarolle

bouw van een rust- en verzorgingstehuis

Doordat de site sterk helt en er relatief strenge bouwbeperkingen gelden, strekt het gebouw zich over meerdere niveaus uit.

Om de volumetrische impact van dit rusthuis voor 153 bewoners te beperken en om het geheel te integreren met respect voor de bouwhoogte van de omringende huizen, werden de technische lokalen en de dienstlokalen ondergebracht in de kelderverdieping.

Een eerste vleugel, die evenwijdig loopt met de weg, bevat de ingang van het rusthuis. In dit gedeelte bevinden zich vooraan de lokalen voor de dagelijkse animatie in het rusthuis (kapsalon, kleine ontspanningsruimte, cafetaria, restaurant,…).

Het rusthuis is opgebouwd rond een centrale tuin waarop de verschillende verkeersstromen, kamers en gemeenschappelijke ruimten van het rusthuis uitkomen. Een tweede tuin voor revalidatie of kinesitherapiesessies ligt ten oosten van het gebouw.

De oriëntatie is zo bestudeerd dat risico’s op oververhitting worden beperkt, terwijl het zicht op een levendige centrale ruimte vrij blijft.

We hebben gebruikgemaakt van het natuurlijke reliëf van de site om de zones met gevaar voor oververhitting tegen de zon te beschermen.  Door de modulatie van het terrein konden we kwaliteitsvolle buitenruimten vrijmaken, die door hun levendigheid bijdragen tot de levenskwaliteit in het gebouw.

F02-34-4235-CPAS-Verviers-MRS-Stembert

Klant
BELFIUS (voor OCMW Verviers)
Locatie
Stembert
Oppervlak
10.634 m²
Construction
2013-2014
Status
Beëindigd
Partners
Creative Architecture
Prijzen/Certificeringen
Wedstrijd 2012
Credits
G. De Kinder