Centrum Perex

Aanpassing van het bestaande gebouw en bouw van een nieuw controlecentrum

Het Centrum Perex project omvat de bouw van twee nieuwe controlezalen, een serverlokaal van 400 m², kantoren voor het Waals Gewest, de federale politie en het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid en een conferentiezaal met bijhorende functies (keuken, enz…). Het omvat ook de uitvoering en de herinrichting van de omgeving met beveiligde parkings.  Tijdens de hele duur van de werken blijven de activiteiten van het bestaande centrum PEREX doorgaan.

Belangrijkste punten:
•    Resoluut eigentijdse architectuur met gebruik van aluminium in verschillende vormen als gevelbekleding.
•    Behandeling van de 2 gebouwen in hun geheel voor een grote coherentie en een sterke visuele identificatie van de site.
•    Zeer hoog beveiligingsniveau van het gebouw: beheer van de toegangen, enz…
•    Nieuw gebouw Perex 4.0 PASSIEF verhoogd tot NZEB-niveau (Nearly zero energy building).
•    Architectuur met inspringende volumes volgens een energetische logica waardoor zeer grote beglaasde oppervlakken mogelijk zijn.
•    Recuperatie van de warmte die de computers genereren om alle warmtebehoeften van het gebouw te dekken.
•    Koeling geïntegreerd in de structuurvloerplaten.
•    Geen enkele balk in het gebouw voor een volledige flexibiliteit van de inrichting.
•    Niveau K19, warmtebehoefte van 7KW/H/m²/jaar

Na de renovatie zal het energieverbruik met 80% gedaald zijn tegenover de bestaande situatie, terwijl de totale oppervlakte toeneemt van 2.000 tot 6.000 m². De behoeften van het nieuwe gebouw zullen 16 keer lager zijn dan die van het bestaande gebouw voor een oppervlakte die meer dan twee keer zo groot is.

F01 68 4765 CENTRE PEREX

Klant
Sofico
Locatie
Daussoult (Namen)
Oppervlak
6 000 m² (bestaand geb. 2.000 m² - uitbreiding 4.000 m²)
Construction
2017-2018
Status
Bezig
Partners
Atelier de l'Arbre d'Or, Greisch, Néo Ides, Franki, Imtech
Prijzen/Certificeringen
Wedstrijd 2016