Wijk Nesto Michel

situatieplan

Het project bestaat uit de opstelling van een situatieplan dat de openbare ruimten, semi-openbare ruimten en privéruimten vastlegt, evenals de typologie van de woningen van de site Nesto Michel.  Deze past binnen een residentiële wijk die wordt gekenmerkt door een dichte stedelijke textuur niet ver van het stadscentrum.

De zuidwestelijk georiënteerde site krijgt veel zonlicht. Het stedelijke weefsel, samengesteld uit gebouwen met twee en drie verdiepingen, wordt minder dicht en biedt plaats aan weiden en boomgaarden.  In het verlengde van de bestaande typologie voorziet het project de bouw van 35 woningen van verschillende types, zodat er een sociale mix ontstaat. De eengezinswoningen, meestal ontworpen met een klein tuintje vooraan en een privétuin achteraan, vormen een gemoderniseerde interpretatie van een typologisch model dat eigen is aan de wijk.

Het situatieplan voorziet eveneens een grote recreatiezone met een boomgaard, een speelplein, de inrichting van een petanqueterrein op een ondergrond in dolomiet, een sportveld en een barbecueruimte.

Het project past perfect binnen de topografie van de site, die wordt gekenmerkt door een aanzienlijk niveauverschil. Hiervoor wordt een centraal plateau aangelegd. Verschillende tussenliggende voetpaden verbinden het onderste gedeelte met het bovenste gedeelte; ze bieden aangename wegen naar het hart van de wijk die ook de toekomstige woningen zullen bedienen.  Bovendien verlengen ze de bestaande toegangen voor voetgangers en leiden ze naar de rest van de wijk tot aan de velden en het speelplein.

F06-30-3919-Nesto-Michel

Klant
Le Logis Social de Liège scrl
Locatie
Luik
Oppervlak
11.000 m²
Construction
2014-2017
Status
Lopende project
Prijzen/Certificeringen
Wedstrijd 2009