Agora Urban Resort

gemengde ontwikkeling hotel, business flats, appartementen met diensten

Inleiding

Het AGORA-project vult een van de laatste ruimten in het voetgangersgebied in het stadscentrum van Louvain-la-Neuve in. De combinatie van ruimten van verschillende aard – tunnels, parkings, voetgangerszones, stedelijke huizenblokken – vormde een grote uitdaging, maar het resultaat is een samenhangend project.

Architectuurgedeelte

Bij het uitgewerkte gedeelte werden we met een groot probleem geconfronteerd: de rooilijnen die door het ondergrondse wegennet worden opgelegd, stemmen niet overeen met de gewenste rooilijnen op de voetgangerszone.

Voor dit probleem werden verschillende oplossingen gezocht die tot het ontstaan van de openbare ruimten hebben geleid:

  • De aanleg van een rotonde bij de ingang van de tunnel en de bouw van een rond gebouw erboven,
  • De ontwikkeling van een stadsperspectief tussen de GrandPlace en het meer, waardoor een openbare ruimte ontstaat die de Aula Magna omsluit,
  • De dichtheid van de site die de rue de l’Hocaille verlengt en een dwarslijn creëert tussen de wijk van de Hocaille en de promenade rond het meer.

Uit deze “vides” zijn twee huizenblokken ontstaan, het ene naar het centrum, het andere open naar het meer. Het eerste blok zorgt voor de stedelijke continuïteit, het tweede benadrukt het meer landelijke karakter van de oever van het meer.

De nieuwe openbare ruimten werden grondig bestudeerd met als doel de oorspronkelijke grote stedelijke opties te behouden, maar ook een aantal ongewenste effecten recht te zetten (zoals het opgeven van het museumproject verbonden met de Aula dat voor onelegante niveauverschillen zorgde).

In het specifieke kader van LLN bestond de energie-uitdaging erin om de passiefnorm zoveel mogelijk te benaderen voor de meeste elementen van het programma zonder zich vast te pinnen op een label dat niet zou kunnen worden behaald voor een aantal onderdelen van het project door gebrek aan toevoer van buitenaf (schaduw van de omgeving…) of door een grote energievraag binnen (zwembad…).  Het project werd tot in de kleinste details bestudeerd door Matriciel en voldoet aan prestaties die beter zijn dan deze die waren voorgeschreven in 2014, datum van indiening van de vergunningsaanvragen.

Wat ook bijdraagt tot de milieuvriendelijkheid, is de grote mix die het project betekent voor de stad en voor de voltooiing van de oorspronkelijke stedenbouwkundige visie waardoor de wijk van Hocaille eindelijk met de stad verbonden zal zijn via 3 afzonderlijke trajecten.

Ook de mobiliteitsaspecten werden gemeten. Zo kan het aantal parkeerplaatsen worden verminderd, wat de druk op het autoverkeer doet afnemen.  Er wordt ook een bijzondere inspanning geleverd voor de uitvoering van de tuinen op plaat in de beide huizenblokken.

Voor dit complexe project waren niet minder dan 3 afzonderlijke stedenbouwkundige vergunningen nodig.

F06 38 3632 AGORA LLN NL

Klant
IGE
Locatie
Louvain-la-Neuve
Oppervlak
+/- 28.000 m²
Construction
2015-2018
Status
Bezig
Credits
Zooo