Wettelijke vermeldingen

 

ALTIPLAN°architects

Ingeschreven op de tabel van de Raad van de “Ordre des Architectes de Bruxelles-Capitale & Brabant Wallon” onder inschrijvingsnummer 2500074

Règlements relatifs à l’exercice de la profession

Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten door de Nationale Raad van de Orde der architecten vastgesteld (B.S., 8 mei 1985)

Maatschappelijke zetel: Terhulpsesteenweg 177/1 – 1170 Brussel

Adressen:

Brussel: Terhulpsesteenweg 177/1 – 1170 Brussel
T. +32 (0)2 672 67 00 – F. +32(0)2 672 20 52

Luik: Rue des Fories, 2 – 4020 Luik
T. +32 (0)4 229 70 00 – F. +32 (0)4 229 59 69

BTW: BE 442 575 069

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Handelsregister: nr. 3165.

Copyright

ALTIPLAN°architects behoudt de volledige intellectuele en artistieke eigendom van alle elementen (foto’s, afbeeldingen, teksten…)  die op zijn website verschijnen.  Het gebruik ervan is strikt beperkt tot deze context. Geen enkel(e) ander(e) gebruik, reproductie of communicatie aan anderen mag gebeuren zonder schriftelijk akkoord van een verantwoordelijke van ALTIPLAN°architects.