Jean-Marc Ricour

Architect - Projectleider

Projects

2014-2017 - uitbreiding, verbouwing en herinrichting van de onthaalzone
2013-2015 - bouw van een sporthal
2013-2015 - bouw van een rust- en verzorgingstehuis en serviceflats
2015-2017 - stadsvernieuwing
2009-2010 - bouw van een hotel
2009-2010 - bouw van een rust- en verzorgingstehuis