Trakk

verbouwing van een creatieve hub

Het project omvat de renovatie en de inrichting van het Centre Sportif Universitaire met het oog op de oprichting van de Naamse creatieve hub, TRAKK genaamd. De voorgestelde site bevindt zich op de oever van de Samber en ligt ook aan de voet van de Citadel. Echt een uitzonderlijke locatie…!

Het voornaamste doel is een plek en een omgeving te ontwerpen die uitnodigt tot creativiteit, deelname en betrokkenheid van de verschillende gebruikers. Het gebouw omvat kwaliteitsvolle polyvalente lokalen, waar de gebruikers individueel kunnen werken of in collectieve ruimten waar uitwisseling mogelijk is.

Samen-werken, het ontstaan van creativiteit en het streven naar innovatie: dit alles vereist dat we grondig nadenken over de ruimten die ter beschikking worden gesteld. De sleutelfactor voor het welslagen van het project is dat de ruimten kunnen evolueren.

De meerwaarde van een gebouw zoals dat van TRAKK is dat er binnen eenzelfde ruimte meerdere functies mogelijk zijn, waardoor ondernemingen de verschillende stappen van het innovatieproces kunnen doorlopen (probleemstelling, ideeënvorming, uitwerking van prototypes, experimenteren), en dus kunnen innoveren door snelle, eenvoudige en herhaalde processen. Het ontwerp is erop gericht het nieuwe creatieve ecosysteem te versterken door disciplines te kruisen en kennis te laten samenwerken…

Klant
BEP
Locatie
Namem
Oppervlak
3.300 m²
Status
Wedstrijd 2016
Partners
Two Designers, Arcadis, ATS