MIVB Marconi

stelplaats en onderhoudssite

Het project, dat laureaat was van de architectuurwedstrijd georganiseerd door de MIVB, was gericht op een rationeel beheer van de toekomstige stelplaats en onderhoudssite.

Voor het project werden de stromen in detail geanalyseerd, wat ertoe leidde dat de aanbestedende dienst twee varianten op het
basisconcept voorstelde.

Het resultaat is een geprivilegieerde optie die de site optimaal benut en besparingen bij de bouw van de grote hallen mogelijk maakt.

F13-06-3668-STIB-Marconi

Klant
MIVB
Locatie
Brussel (Ukkel)
Oppervlak
28.200 m²
Construction
2014-2017
Status
Bezig
Partners
Grontmij, Transamo
Prijzen/Certificeringen
Wedstrijd 2008
Credits
Georges De Kinder / ALTIPLAN°