Société Wallonne des Eaux

ontwerp en bouw van een administratief gebouw

De zetel van de SWDE is momenteel verspreid over verschillende gebouwen binnen eenzelfde huizenblok in het stadscentrum van Verviers. De SWDE heeft eigendommen in de onmiddellijke nabijheid aangekocht om haar administratieve zetel uit te breiden. Het doel is om in de rue Jardon een reeks tussenliggende vervallen huizen af te breken om er een nieuw, modern kantoorgebouw op te trekken.

Het ontwikkelde project had tot doel een origineel concept voor te stellen, met een ander werkingssysteem en de hergroepering van bepaalde functies, alsook de creatie van aanvullende ruimten…

Om het geheel beter in de omgeving te integreren, werden verouderde constructies binnen het huizenblok afgebroken. Zo kwam er plaats vrij voor een gezellige koer en tuin. De nieuwe constructie aan de straatkant met beperkte bouwdiepte is met het bestaande gebouw verbonden via een loopbrug.  Het project heeft dezelfde bouwhoogte als de aangrenzende huizen, de gevels liggen in hetzelfde vlak en en de verticale dominantie in de bestaande architectuur wordt gerespecteerd. Het eigentijdse karakter komt tot uiting in een gevel die bekleed is met strekmetaal in witgemoffeld staal. Zo ontstaat er een homogeen geheel met een sterk imago.

Het gebouw is gebaseerd op een weefsel waarbinnen men de ruimte flexibel kan organiseren. De grote kantoorplateaus kunnen op maat worden ingericht. Vanop elke verdieping is er toegang tot een buitenruimte en de binneninrichting nodigt uit tot ontmoetingen en kleine vergaderingen.

F01 4500 SWDE Jardon

Klant
Société Wallonne des Eaux (SWDE)
Locatie
Verviers
Oppervlak
2.925 m²
Status
Wedstrijd 2015 (3rde prijze)
Partners
MR Engineering, ECM Engineering, 3E Engineering
Credits
Miysis