Grand Poste

hotel en gemengd winkelcentrum

Het renovatieprojet van GrandPoste in Luik betekent een nieuwe mijlpaal in de deskundigheid van ALTIPLAN°architects op het vlak van de restauratie van klassestructuren.

GrandPoste, het Luikse hoofdpostgebouw dat werd ontworpen door architect Jamar en dat in 1901 in gebruik werd genomen, vormt vandaag het hart van de wijk Cathédrale Nord in Luik. Het uitgewerkte project is erop gericht dit beschermde monument opnieuw te integreren in het sociale en economische weefsel.

De privé-ontwikkelaar, die deze doelstelling op zich heeft genomen, stelt voor er een geheel van handelszaken in te richten op twee verdiepingen, en daarnaast een hotel met 125 kamers, gebouwd op de vroegere parking van de Post.

Het handelsgedeelte zal de grote erfgoedkundige kwaliteiten van het gebouw beter doen uitkomen. Enerzijds wordt de lokettenzaal omgebouwd tot een hall met winkels, waarbij de drie beuken, hun structuur in ijzer en staal en het glazen dak uitstekend tot hun recht zullen komen. Anderzijds worden de kelderverdiepingen, die bestaan uit gewelfde ruimten, ingericht tot horecazaken en voedingswinkels.
Het project dat ALTIPLAN° heeft ontworpen, stelt een subtiele integratie voor van de huidige technische verplichtingen met respect voor de historische eigenheid. Voor dit project wordt momenteel de stedenbouwkundige vergunning aangevraagd; het Erfgoedattest is al verkregen.

F09-17-3633-Grand-Poste

Klant
Grand Poste s.a.
Locatie
Luik
Oppervlak
16.000 m²
Status
2009-2012
Credits
ALTIPLAN°