Court Village

gemengde ontwikkeling

Het project is gericht op de creatie van een nieuwe, levendige en geïntegreerde stadswijk met een mix van functies:

  • Er worden ongeveer 350 appartementen voorgesteld, hoofdzakelijk met 2 en 3 slaapkamers, van verschillende grootte en met diverse en gevarieerde afwerkingsniveaus.
    Boven de grote handelsruimte zijn passiefappartementen voorzien, bedoeld voor een jonger publiek.
    In het noordelijke gedeelte van de site komen er passieve eengezinswoningen.
    Er is ook plaats voorzien voor de bouw van een eventueel rusthuis.
  • De regio Court-St-Etienne kent de jongste jaren een verschraling van het aanbod aan winkels. De oppervlakte van 7.500 m² zal worden gebruikt door een voedingswinkel en door winkels van verschillende grootte, waardoor een aantrekkelijke handelsmix van kritieke omvang ontstaat, die door het stimuleringseffect voor een nieuwe handelsdynamiek in de zone zal zorgen.
  • KMO – Ambachten: de ambachtelijke en commerciële bestemming van de Avenue des Métallurgistes wordt bevestigd door de bouw van een gebouw bij de ingang van de site langsheen de Dijle en door de herinrichting van deze weg, waardoor hij een invalsweg naar de site wordt.

F06 37 4107 COURT VILLAGE NL

Klant
Equilis
Locatie
Court-St-Etienne
Construction
2015-2020
Status
Bezig
Partners
ABR
Prijzen/Certificeringen
Wedstrijd 2011
Credits
Deltalab