Coronmeuse

Bouw van een een passieve ecowijk op het terrein van Coronmeuse

Aan het consortium NEO-LEGIA werd het project gegund voor uitvoering van een voorbeeld-ecowijk op de site van Coronmeuse, na afloop van een procedure van competitieve dialoog die uniek was door zijn omvang. Het betreft een investering van 313 miljoen EUR waarvan het ontwerp werd toevertrouwd aan een vereniging van 4 architectenbureaus: ALTIPLAN Architects, ARTAU Architectures, het atelier van SART TILMAN en het bureau SYNTAXE.

Het programma is in de eerste plaats gericht op de bouw van woningen. Het aanbod staat open voor alle categorieën bewoners, dankzij de variatie in de typologieën, maar ook door de invoering van woningen voor ouderen.

Het project omvat de bouw van een schoolinfrastructuur en twee kinderdagverblijven. Een groot gedeelte van de winkels en diensten beantwoordt aan de behoeften van de toekomstige nieuwe bewoners en straalt uit tot buiten de grenzen van de site. Deze toekomstige uitstraling wordt nog versterkt door de invoering van kantoren, een hotel, restaurants en cafés…

De nieuw op te richten activiteitspool zal de wijk nieuw leven inblazen en vormt een unieke kans om bijkomende activiteiten te ontwikkelen die gunstig zullen zijn voor de stad. Elke projectzone heeft een eigen sfeer, waardoor het gebruik kan variëren.

De kracht van het voorstel ligt in de invoering van eenvoudige en evolutieve stedenbouwkundige principes.

Met het oog op de organisatie van de huidige (en toekomstige) mobiliteit in de wijk en rekening houdend met de beoogde doelstellingen om binnen de nieuwe wijk “zachte mobiliteit” in te voeren, werden bewust principes opgesteld die de snelheid van gemotoriseerde voertuigen beperken, ten voordele van andere vervoerswijzen.

Vanuit de belangrijkste assen op de grens van de site zijn er vijf ingangen. Hiermee kan men tot vlak bij elk van de zones van het project komen.  De verplaatsingen binnen de wijk gebeuren hoofdzakelijk te voet of met de fiets.

F06 42 4324 CORONMEUSE NL

Klant
Immo Coronmeuse I Stad van Luik
Locatie
Luik
Oppervlak
+/- 200.000 m²
Status
Bezig
Partners
Artau Architectures, Atelier du Sart Tilman, Syntaxe, CIT Blaton, Willemen, Jan De Nul, Louis De Wale
Prijzen/Certificeringen
Wedstrijd 2017